Чантата е създадена специално за модела и е удобна за пренос на принтера в случай на необходимост

  • бързо поставяне и изваждане на принтера
  • с подложка на дъното за по – голяма здравина;
  • здрави шевове;
  • разкопчават се две съседни страни за лесен и удобен достъп;